Plodno zemljište i umerena klima Topole i Oplenca pogoduju vinogradarstu, što je dovelo do toga da oplenački kraj postane poznat po gajenju vinove loze i proizvodnji najkvalitetnijih vina. Na temeljima tih tradicija nastala je i vinarija Stari Oplenac. Nalazi se u sklopu hotela Oplenac i bavi se proizvodnjom kvalitetnih vina od različitih sorti grožđa (Sauvignon blanc, Pinot Grigio, Chardonnay, Cabernet sauvignon, Syrah).