ODMOR NA OPLENCU

 

Hotel Oplenac je ove godine podržao akciju Vlade Republike Srbije i uzeo učešće u realizaciji šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srbije.

 

Minimalna dužina boravka je 5 noćenja.

Vrednost vaučera je 5000 rsd, tako da je cena aranžmana umanjena za taj iznos.

 

     

Ponuda obuhvata:

  •  5 noći/6 dana
  • uslugu polupansiona (doručak i večera)
  • neograničeno korišćenje sadržaja SPA centra (bazen, sauna, parno kupatilo)
  • gratis: obilazak vinarije “Stari Oplenac” I degustacija 3 vrste vina
  • check in od 14h
  • check out - kasna odjava do 17h (ukoliko raspoloživost dozvoljava)

Cena paketa po osobi do 01.08.:  15.000

10.000 + 5.000 (vaučer)

Cena paketa po osobi od 01.08.: 17.500

12.500 + 5.000 (vaučer)

 

• Vaučerom se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

• Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.

• Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Za podnošenje prijave potrebno je:

  1.   Popunjena prijava za vaučer
  2.  Potvrda o rezervaciji (za rezervaciju nam se možete obratiti na broj 034/6811430 ili na mejl recepcija@hoteloplenac.com, a mi ćemo Vam poslati overenu potvrdu o rezervaciji)
  3. Penzioneri: fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka./ Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava
  4. Kopija lične karte ili pasoša.